Sürdürülebilirlik Kodu nedir?

Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye’de finansal olmayan raporlama imkanı sağlayan yeni bir araçtır. 2019 bahar sonunda uygulama kriterleri yayınlanacak, paydaşların görüş ve değerlendirmesine açılacaktır. Kurumsal sorumluluk için uluslararası kabul görmüş ve  uygulanabilir bir şeffaflık standardı ile geliştirilen Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, küresel olarak aktif şirketlerin ve finans piyasalarının beklentilerini eşit şekilde karşılayacak biçimde tasarlanmıştır.

Sürdürülebilirlik raporunuzu daha verimli bir şekilde hazırlamak ve yayınlamak ister misiniz?

Modern, önemli noktalara odaklı, kısa ama etkin, ücretsiz ve Türk uzmanların her türlü desteğiyle.

İyi haber: 

Sürdürülebilirlik Kodu Türkiye’ye geliyor!

Dünyamız ve sakinlerinin bugünlerde karşılaştıkları en büyük zorluklarla ilgili gündemdeki tartışmalar, iklim değişikliği ve sosyal konular, şirketlerin aktivitelerinden dolayı dünyayı nasıl etkiledikleri hakkında daha açık olmaları beklentisini doğuruyor. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik üzerine raporlama yapmak, çok zaman alıp olumlu bir sonuca bağlanamayabiliyor. Sürdürülebilirlik Kodu, şeffaflığa ve üzerinde durulması gereken konulara odaklanarak şirketlere finansal olmayan performans raporlamalarında yardımcı oluyor. Bunun yanında, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, şirketlere sürdürülebilir kalkınma stratejisi oluşturulmasında destek sağlıyor ve sürdürülebilirlik raporlaması için uygun bir yöntem sunuyor.

Kod, 2010 yılında Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi tarafından çeşitli paydaş gruplarıyla gerçekleştirilmiş diyaloglarla Almanya’da geliştirilmiştir. 2018’den bu yana, yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip Türk Sürdürülebilirlik Kodu’nun Türkiye koşullarına uyarlanması için çalışıyor. Bu uyarlama sürecinde, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu ekibi konusunda uzmanlar ile değerlendirmeler yapıyor. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, paydaşların görüş, öneri ve yönlendirmeleriyle birlikte katılımlarına açıktır.

 

 

 

Sürdürülebilirlik Kodu’yla Raporlama

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu ile beyan hazırlanması ve yayınlanması, tam yayına geçilmesiyle birlikte web sitemizden ulaşabileceğiniz ücretsiz bir veri tabanı aracılığıyla sağlanacaktır. Kod Ofisi, kod beyanlarını resmi bir bütünlük açısından kontrol edecek ve kullanıcılara nitelikli geri bildirimler sunacaktır.

 

Kriterler

Sürdürülebilirlik Kodu’na uygun raporlama yapabilmek için, Kod veri tabanına 20 kritere ve Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) veya Avrupa Finansal Analistler Federasyonu (European Federation of Financial Analysts Societies – EFFAS) kaynaklı finansal olmayan bir dizi ek performans göstergelerine uygunluk beyanlarını yapmaları gerekir.

Sürdürülebilirlik Kodu’nu değerli kılan sebepler:

“Uygunluk sağla ya da Açıkla” ilkesinin temeli

Bu ilke, (“Uygunluk”) kapsamında şirket için önemli olan konularda kapsamlı bir şekilde raporlama yapılmasını veya (“Açıkla”) kapsamında aksi durumda ana hatlarıyla veri veya politikaların sağlanmama sebebinin açıklanmasını tanımlar. 20 Kod kriterinin bazıları her şirketi etkilemeyebilir ya da ilgilendirmeyebilir. Ayrıca, ilgili kriter üzerine şirket içinde çalışma başlamamış olabilir. Bu durum, şirketin Kod’a beyan yapmasının önünde bir engel teşkil etmez. Böyle bir durumda, ilgili kriterin neden raporlanmadığı veya kısmen cevaplandığı basitçe açıklanabilir.

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu’nun Diğer Sistemlerle Sinerjisi

Şirketlerin Sürdürülebilirlik Kodu’nu kullanması, Ecovadis tedarik zinciri değerlendirme sisteminde ekstra puan ile ödüllendirilmesini sağlar.  BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne bildirimde bulunan şirketler Kod beyanlarını, sadece yönetim kurulu tarafından yapılan bir açıklama ekleyerek BM İlerleme Bildirimi (COP) gerekliliklerini yerine getirebilirler.

Soru: Sürdürülebilirlik Kodu'nu kimler uygulayabilir?

Herhangi bir boyut ve yasal statüdeki her şirket veya kuruluş, Sürdürülebilirlik Kodu'nu  uygulayabilir. Kod'u kullananlar, büyük veya küçük, kamu veya özel , halihazırda sürdürülebilirlik raporlaması yapan veya yapmayan, sermaye piyasası odaklı veya sadece paydaşlarına sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak isteyen her şirket veya kuruluşu içerebilir. İsteğe bağlı olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, AB Finansal Olmayan Raporlama (EU Non-financial Reporting) yönergesine uygun rapolama yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanılabilir.

Soru: Kod'un avantajları nelerdir?

Türkiye Sürdürülebillirk Kodu, herkes tarafından erişilebilir olan veri tabanı sayesinde şirketler için görünürlük sağlar. Yayınlanan raporlar birbirleriyle karşılaştırılabilir, böylelikle diğer Kod kullanıcılarının deneyimlerinden faydalanılabilinir. Kod takımı tarafından sağlanan nitelikli geri bildirim de dahil olmak üzere, Kod veri tabanının kullanımı tamamen ücretsizdir! Hem okuyucunun, hem de şirket adına beyan yapanların zamanının değerli olmasından dolayı, ilgili bilginin kısaca ifade edilmesini sağlamak amacıyla, Kod beyanındaki her bir kriterde karakter limiti  500-3000 arası olarak belirlenmiştir. Şirketlerin sadece ilgili verileri toplamaları ve beyanlarını doldurmaları yeterlidir. Ayrıca, düzenli olarak yapılan raporlama, bir şirketin zaman içindeki gelişimini ve iyileştirmelerini görünür kılar. Tüm şirketler aynı 20 kritere göre cevap verdiği için, beyanları okuyanlar sağlanan bilgilerin kalitesindeki farklılıkları hızlı ve kolay bir şekilde görebilir. Bu sayede, Kod kanalıyla yapılan raporlama işlemi daha şeffaf ve daha güvenilir hale gelir.

Uygulama Partnerleri

Uluslararası Partnerler