Neden Önemli?

Sürdürülebilirlik yönetimine etkili bir yön vermek için şirketler ilk olarak acil sorunların çözümüne odaklanmalıdır. Bunun için, şirket faaliyetlerinden hangilerinin kilit çevresel ve/veya sosyal sorunlar üzerinde etkisi olduğunun belirlenmesi gerekir.  Çevresel ve sosyal sorunların, şirketin iş modelini, kendi kontrolü dışında etkileyebileceği de unutulmamalıdır.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Sürdürülebilirlik açısından önemli konuların, sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kıldığı bilinmelidir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri veya GRI Standardı’nda yer alan konular, sürdürülebilirlik açısından önemli olan konuları keşfetmenize yardım için kullanabileceğiniz rehberlerdir.

Bu kriterle ilgili önemli konular, sürdürülebilirlik üzerine şirket faaliyetlerinin yapmış olduğu olumlu veya olumsuz etkilerin yanında, şirketin faaliyetlerine önemli ölçüde etki yapabilecek olan konulardır. Paydaşların kararları üzerinde etkisi olan ve paydaşların şirketinizle olan ilişkisini etkileyen konular da bu kriter içerisinde dikkate alınır. Önemli konular sektörden sektöre değişir ve büyük ölçüde şirketinizdeki süreçlere bağlıdır.

Paydaşlar, şirketin faaliyetlerini etkileyen ya da ticari faaliyetlerinden etkilenen bireyler veya gruplardır. Paydaşlara örnek olarak iş ortakları, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, belediyeler, partiler, dernekler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları verilebilir (bkz. Kriter 9).

Bu nedenle, şirketin toplum içinde nasıl konumlandığına ve bunun sonucunda ortaya çıkan spesifik konulara ilişkin erken bir analiz yapılması önemlidir.

Ne Anlaşılmalı?

İdeal olarak, önemli sürdürülebilirlik konuları sadece şirketin bakış açısıyla değil, aynı zamanda kilit paydaşlarla gerçekleşecek diyaloglarla belirlenmelidir. Bu yaklaşım, dar görüşlü bir bakış açısının uygulanmasının önüne geçerek şirketin paydaşların beklentilerini zamanında tespit etmesine yardımcı olur. Şirketin toplumdaki yeri, konumu ve bunun getirdiği özel hususlara yönelik erken değerlendirme yapılması bu açıdan önemlidir. Bu nedenle kontrol listesindeki ilk husus, bulunduğunuz bölgenin bir işvereni olarak şirketinizin önemi, yakınınızdaki çevresel özellikler (su kaynakları, tabiat alanları vb.) ve sektörünüz ile ilgili medyada sıkça çıkan çevresel ve sosyal meseleler gibi konular hakkında bilgi toplanmasıdır. Bulunulan ortamın koşulları dikkate alındıkta sonra önemlilik analizi yapılabilir.

Sürdürülebilirlik konuları, şirketlere yalnızca riskleri değil, fırsatları da sunar.  Dolayısıyla hem risk hem de fırsatların ele alındığı dengeli bir açıklama sunulması bu kriter için önemlidir.

A1

Şirketinizin faaliyet gösterdiği bölgenin çevresel, sosyo-ekonomik ve politik özelliklerini tanımlayın.

A2

Şirketinizin ticari faaliyetlerinin önemli sürdürülebilirlik konuları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayın.

A3

Şirketinizde sürdürülebilirlik konularının ele alınmasının getireceği risk ve fırsatlarla birlikte, bunlardan şirketinizin sürdürülebilirlik yönetimi için çıkarabileceği sonuçları tanımlayın.