Neden Önemli?

Sürdürülebilirlik, genellikle şirket içinde birden fazla birimin iş birliğini gerektiren bir konudur. İddialı ancak yine de erişilebilir belirgin hedefler, yapıcı ve koordineli iş birliğini teşvik eder ve sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasını sağlar. Sürdürülebilirlik hedeflerini belirleme süreci, şirket içinde konunun farkındalığını artırmak ve tüm çalışanlara sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı yapma fırsatı vermek için kullanılabilir.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Hedef, çaba sonucu gelecekte bir zaman diliminde başarılması arzulanan durumu ifade eder. Enerji tüketiminin %20 azaltılması gibi nicel hedefler bir rakam ile ifade edilir. Nitel hedefler ise, başarılması hedeflenen durumu tanımlar. Bu hedefler, benzer şekilde gelecekte bir zaman diliminde başarılıp başarılamadığını belirleyebilmek adına formüle edilmelidir. Örneğin; şirkette okul öncesi oyun gruplarının kurulması ya da iklim değişikliğine katkı yapmamak gibi.

Burada hedefi işlevsel hale getirmek, başarıyı ölçülebilir kılmak anlamına gelir. Verilerin tarafsızlığı, güvenilirliği ve doğruluğu sağlanmalıdır. Hedeflerin mümkün olduğu kadar açık bir şekilde tanımlanması, başarı elde edilene kadarki plan ve sürenin açıkça belirlenmesi, ölçülebilirliğin sağlanması anlamına gelir. Ancak o zaman hedeflere gerçekten ulaşılıp ulaşılmadığı, ne ölçüde ulaşıldığı ve uyarlama gerekip gerekmeyeceği belirlenebilir (ayrıca bkz. Kriter 6: Kurallar ve Süreçler).

Ne Anlaşılmalı?

Hem nicel hem de nitel hedefleri belirtmeye çalışın; hedeflerinizi bir bütün olarak şirket faaliyetlerinizle ve ana iş kolunuzla ilişkilendirin. Burada asıl dikkate alınanın, sürdürülebilirlik stratejinizin genel hedeflerinin olduğunu unutmayın. “Çevre” ve “Toplum” kriter grupları altında daha spesifik hedeflerin ayrıntılarını verebilirsiniz.

Şirketiniz henüz sürdürülebilirlik hedefleri belirlemediyse, bu tür hedefleri geliştirmek için nasıl bir süreç izleyeceğinizi ve hangi zaman diliminde bu hedefleri belirleyeceğinizi belirtin.

A1

Sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak şirketinizin orta ve uzun vadeli hangi hedefleri belirlediğini belirtin.

A2

Hangi hedeflere öncelik verildiğini ve ayrıca bu hedeflerin nasıl ve neden önceliklendirildiğini açıklayın.

A3

Stratejik sürdürülebilirlik hedeflerinin başarısının nasıl izlendiğini ve bu konudan şirkette kimin sorumlu olduğunu açıklayın.

A4

Sürdürülebilirlik hedeflerinizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkili olup olmadığını, ilişkili ise nasıl ilişkilendirildiğini açıklayın.