Sürdürülebilir Yatırım için ESG Raporlama

Şirketlerin çevresel, sosyal ve idari (ESG) performansları; sürdürülebilir yatırımcıların yönlendirilmesi, uzun dönemli katma değer yaratımı, şirketlerin risk yönetimi, değişimlere karşı direnç artırımı ve sonuçların ölçülüp değerlendirilebilmesi için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir Yatırım (ESG Investing) fonları, Paris Antlaşmasının imzalandığı 2015 yılından itibaren önemli bir artış göstererek, 2019 yılı sonu itibariyle 30 trilyon Amerikan doları seviyesine ulaştı. Aşağıdaki grafik, farklı coğrafi bölgelerde ESG ölçümlemesi yapan kamu şirketlerinin oranlarının son 10 yıl içerisinde nasıl arttığını göstermektedir.

İklim değişikliğinin yarattığı kaygılar, sosyal değerlerin iş yerindeki öneminin artması, yatırımcıların uzun dönemli değer yaratımına olan ilgisi ve şirketlerin sürdürülebilirlik performansları; şirketlerin finansal olmayan raporlamalarına olan ilgiyi arttırdı. Yatırımcılar; sürdürülebilirlik konularına duyarlı, öncelik analizlerini açıklamış, risk yönetimini ve uzun dönem değer sağlama stratejilerini belirlemiş şirketlere yatırım yaparak, hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) dolaylı olarak katkıda bulunuyor, hem de ESG raporlama ve ESG performans ölçümleri konularının gelecekteki önemine dikkat çekiyorlar.

Son yıllarda ESG raporlama ve beyanlardaki artışa rağmen, standart bir uluslararası raporlama eksikliği, uyumlu ve sabit uluslararası bir ölçümleme çerçevesi olmaması, Sürdürülebilir Yatırımın genişlemesinin önünde bir engel gibi gözükmektedir. Bunun yanında, yatırım kararlarında sürdürülebilirlik kriterlerinin yeterince entegre edilmemesi ve raporların karşılaştırılabilir olmaması pazarın genişlemesini ve raporlama uygulamalarının çoğalmasını aksatmıştır.

2011 yılında Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyinin (RNE) birçok paydaşla müzakere ederek hazırladığı Sürdürülebilirlik Kodu raporlaması, 2014 yılında yasalaşan Avrupa Birliği Finansal Olmayan Raporlama Direktifine uyum sağlamasının yanında; işletmelerin yasal yapısı ve büyüklüğü fark etmeksizin ESG performans göstergelerini analiz etmelerini ve tüm paydaşlara beyan etmelerine yardımcı olmaktadır. Kısa, öz ve karşılaştırılabilir ESG raporlaması çerçevesi ile, yatırımcıların ilgilendiği konuları şeffaf bir şekilde raporlanmasına hizmet etmektedir, bugüne kadar sadece Almanya’da 645 tane Sürdürülebilirlik Kodu beyanı yapılmış ve tüm paydaşların ulaşımına açılmıştır.

Grafiğin yararlanıldığı OECD’nin Şirket ve Finans Görünümü 2020 (OECD Business and Finance Outlook 2020) raporunun tamamını okumak için buraya tıklayınız.