Sürdürülebilir Yatırım için ESG Raporlama

Sürdürülebilir Yatırım için ESG Raporlama

Şirketlerin çevresel, sosyal ve idari (ESG) performansları; sürdürülebilir yatırımcıların yönlendirilmesi, uzun dönemli katma değer yaratımı, şirketlerin risk yönetimi, değişimlere karşı direnç artırımı ve sonuçların ölçülüp değerlendirilebilmesi için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir Yatırım (ESG Investing) fonları, Paris Antlaşmasının imzalandığı 2015 yılından itibaren önemli bir artış göstererek, 2019 yılı sonu itibariyle 30 trilyon Amerikan doları seviyesine ulaştı. Aşağıdaki grafik, farklı coğrafi bölgelerde ESG ölçümlemesi yapan kamu şirketlerinin oranlarının son 10 yıl içerisinde nasıl arttığını göstermektedir. İklim değişikliğinin yarattığı kaygılar, sosyal değerlerin iş yerindeki öneminin artması, yatırımcıların uzun dönemli değer yaratımına olan ilgisi ve şirketlerin sürdürülebilirlik performansları; şirketlerin finansal olmayan raporlamalarına olan ilgiyi arttırdı. Yatırımcılar; sürdürülebilirlik konularına duyarlı, öncelik analizlerini […]

Zamanı geldi!

Zamanı geldi!

Şirketlerin Sürdürülebilir Raporlarının değerlendirildiği ve bu yıl 11. Yayımlanan KPMG Sürdürülebilir Raporlama Araştırması, 52 farklı ülkede incelenen 5200 raporu kapsamakta. Bu araştırma, bu konuda şirketlerin sorumluluklarını ve uygulamalarını göz önüne sererken; yatırımcılar, portföy analistleri ve derecelendirme kurumları için önemli bir kaynak niteliğinde. 52 ülkenin, en iyi 100 şirketlerinin raporlarının incelendiği araştırma sayesinde, farklı ülkelerdeki Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve raporlaması hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. Kuzey Amerika şirketleri yüzde 90’lık oranla bu konuda en ilerdeki bölge konumunda, Türkiye’de bu oran üç yıl öncesinde yüzde 50 iken, içinde bulunduğumuz 2020 yılında yüzde 56 seviyelerine geldi, ancak dünya ortalaması olan yüzde 80’in gerisinde. KPMG Araştırmasına göre, raporlama uygulamalarının ilerleyen yıllarda daha çok artacağını ve […]