Sürdürülebilir Yatırım için ESG Raporlama

Sürdürülebilir Yatırım için ESG Raporlama

Şirketlerin çevresel, sosyal ve idari (ESG) performansları; sürdürülebilir yatırımcıların yönlendirilmesi, uzun dönemli katma değer yaratımı, şirketlerin risk yönetimi, değişimlere karşı direnç artırımı ve sonuçların ölçülüp değerlendirilebilmesi için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir Yatırım (ESG Investing) fonları, Paris Antlaşmasının imzalandığı 2015 yılından itibaren önemli bir artış göstererek, 2019 yılı sonu itibariyle 30 trilyon Amerikan doları seviyesine ulaştı. Aşağıdaki grafik, farklı coğrafi bölgelerde ESG ölçümlemesi yapan kamu şirketlerinin oranlarının son 10 yıl içerisinde nasıl arttığını göstermektedir. İklim değişikliğinin yarattığı kaygılar, sosyal değerlerin iş yerindeki öneminin artması, yatırımcıların uzun dönemli değer yaratımına olan ilgisi ve şirketlerin sürdürülebilirlik performansları; şirketlerin finansal olmayan raporlamalarına olan ilgiyi arttırdı. Yatırımcılar; sürdürülebilirlik konularına duyarlı, öncelik analizlerini […]