Neden Önemli?

Her şirket veya kuruluş, sürdürülebilir kalkınmaya kendi benimsediği şekilde katkı sağlama şansına sahiptir. Yapmayı planladığı katkıyı sürdürülebilirlik stratejisinde ortaya koyar. Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak isteyip istemediğini ve bunu nasıl yapacağını, sürdürülebilirlik konusunda nasıl gelişmek istediğini şirket içinde ve dışında anlaşılabilir bir şekilde iletişimini yapar. Belirlenmiş strateji dahilinde orta ve uzun vadeli hedefler oluşturmak (bkz. Kriter 3) strateji içeriğini daha somut hale getirir ve gerçek önlemlere dönüşmesini kolaylaştırır. Stratejide, sürdürülebilirlik ile ilgili, sektöre özgü, ulusal veya uluslararası standart ve hedeflerin (örneğin; çevre yönetim sistemleri için ISO 14001 standardı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün [ILO] çekirdek işgücü standartları veya Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) uygulamalarına atıfta bulunulabilir.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Sürdürülebilirlik stratejisi, bir şirketin kendisini ilgilendiren sürdürülebilirlik konularını nasıl ele alacağına ilişkin niyetlerini ana hatlarıyla belirtir. Yönetim tarafından hayata geçirilir. Aynı zamanda şirketin kapsamlı kurumsal stratejisine de dahil edilebilir.

Kriter 1 ayrıca, kamuya açıklanan gönüllü standartlara bağlılık beyanları gibi sürdürülebilir kalkınmaya yönelik standartlara uyumunu teminat altına alan önlemleri de kapsamalıdır.

Ne Anlaşılmalı?

Bu kriter çerçevesinde, şirketinizin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bir stratejisinin olup olmadığı ya da sadece tekil bir konuya odaklanıp henüz kapsayıcı bir formata getirilmediği açıklanır.

Sürdürülebilirlik konularının stratejik olarak ele alınması, sürdürülebilirlik unsurları ile şirketin ana iş faaliyetleri arasında net bir korelasyonun olduğu anahtar eylemlerin belirlenmesi anlamına gelir. Şirketinizin henüz bir sürdürülebilirlik stratejisi yoksa, şirketin daha önce uyguladığı veya uygulama niyetinde olduğu sürdürülebilirlik konularına ilişkin ayrıntılar verilmelidir. Uzun vadede, şirketin sürdürülebilirlik konularına ilişkin misyonu ve vizyonu bir strateji yardımı ile gerçekleştirilebilir.

Strateji, hedef ve bu hedeflerin nasıl gerçekleşeceği planlarını içerdiği için misyon ifadesinden farklıdır; zira misyon ifadesi, şirket aksiyonlarının temel prensiplerini daha genel bir şekilde özetler.

A1

Şirketinizin ayrı bir sürdürülebilirlik stratejisi izleyip izlemediğini veya sürdürülebilirliğin genel kurumsal stratejiniz içinde nasıl ele alındığını belirtin. Eğer mevcut bir sürdürülebilirlik stratejiniz yoksa, ne zaman sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmeyi hedeflediğinizi belirtin.

A2

Sürdürülebilirlik stratejinizin tanımladığı temel eylem alanlarını belirtin. Eğer sürdürülebilirlik stratejiniz yoksa, şirketinizin hali hazırda uyguladığı sürdürülebilirlik önlemlerini belirtin.

A3

Şirketinizin sürdürülebilirlik stratejisinin, hangi sürdürülebilirlik standart ve hedeflerine dayanarak oluşturulduğunu belirtin.