Dr Hüdai Kara’ya Open SDGclub Berlin daveti

Open SDGclub.Berlin, katılımcıların 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili deneyimlerini paylaşabilecekleri uluslararası bir konferanstır. Almanya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi(RNE) tarafından 2016 yılında sürdürülebilir kalkınma uzman ve uygulayıcılarının uluslararası değişim platformu olarak başlatılmıştır. Open SDGclub.Berlin, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma alanında katkıları olan uzmanların Almanya hükümeti tarafından davet edildiği bir konferanstır. Dr. Hüdai Kara, Türkiye’den bu daveti alan tek sürdürülebilirlik uzmanıdır. Yaşam döngüsü yönetimi, ürün ve kurumsal sürdürülebilirlik alanından yapmış olduğu katkıları ile bilinen Dr Hüdai Kara, aynı zamanda finansal olmayan raporlama çerçeve sistemi Türkiye Sürdürülebilirlik Koduprojesinin liderliğini yapmaktadır.

Open SDGclub.Berlinkonferansı 7-9 Mayıs 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde yapılacak.

Davetiye hakkında görüşlerini bildiren Dr. Hüdai Kara, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Almanya ve tüm dünyada nasıl uygulanacağı tartışmaların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Daha da önemlisi böyle önemli bir etkinlikte Türkiye’yi temsil etmek gurur kaynağım. Davetiye, sürdürülebilirlik alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki başarılarımızın bir göstergesidir. Bu aslında her zaman büyük bir özveri ve profesyonellikle çalışan ekip arkadaşlarımın başarısıdır.”

Open SDGclub.Berlin, çok paydaşlı formatta etkileşimli bir uzmanlar toplantısıdır. Farklı yönetişim (ulusal, ulusal, uluslararası) düzeyinde Gündem 2030 uygulamaları ile birbirlerine bağlı olan SDG-Konseyleri veya benzeri organlar, çok paydaşlı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, yerel topluluklar, akademi, çeşitli bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamdaki katılımcıları bir araya getirir. Toplantı, pratik deneyimlerin, karşılaşılan zorlukların, açığa çıkan fırsatların ve 2030 Gündeminin amaç ve ilkelerini daha da ileriye götürmek için fikirlerin paylaşılması ve geliştirilmesi için tartışma ve karşılıklı öğrenme imkânı ortamı sağlayacaktır.

Birleşmiş Milletler, 2015 yılında, uluslararası ve ulusal politikada bir dönüm noktası olan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi‘ni onayladı. İmzacı ülkeler, 2030 yılına kadar açlık ve yoksulluktan uzak, daha adaletli, çevre ile barışık, temiz içme suyuna ve herkes için iyi çalışma koşullarına sahip bir dünya için çalışacaklar. Ulusal düzeyde uygulamaların hayata geçirilmesi ve uluslararası düzeyde deneyimlerin paylaşılması gereklidir. Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi’nin bu amaçları kolaylaştırmak kilit görevlerinden biridir.

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, dört kategori başlığında toplamda 20 kriter,  Küresel Raporlama Girişimi Temel Performans Göstergelerive Avrupa Finansal Analistler Dernekleri Federasyonufinansal göstergelerine dayalı olarak geliştirilmiş, yeni bir finansal olmayan sürdürülebilirlik raporlama sistemidir. Türkiye’de işletmelerin sürdürülebilirlik konusunda karşılaştıkları zorlukları ve sorunları da dikkate alan Türkiye Kodu, uygulama sürecindedir.