Sürdürülebilirlik Kodu Türkiye’ye geliyor

Türkiye, yerel Sürdürülebilirlik Kodu’na sahip üçüncü ülke oluyor. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, Alman Sürdürülebilirlik Kodu (DNK) ile iş birliğinin sonucu olarak, 5 Nisan 2019 tarihinde Atina’da gerçekleşen Sustainability Outlook 2019 konferansında lanse edildi. Konferansa, Türkiye’yi ve Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu‘nu temsilen proje direktörü Dr. Hüdai Kara ve yönetici Julia Graner katıldı.

2010’da Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (RNE) tarafından  finansal olmayan raporlama standardı olarak geliştirilen Sürdürülebilirlik Kodu, uluslararası standart ve kriterlere uyumlu olup, ülkelere özel uyarlamalara da açıktır. RNE’ye göre, AB ve dünya çapında birçok ülke Sürdürülebilirlik Kodu ile ilgili deneyimlerle ilgilenmektedir. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu’nun, adaptasyon ve uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir.  

DNK ile Sürdürülebilirlik Kodu’nun Türkiye’ye uyarlanması amacıyla karşılıklı görüşmeler yapılmış ve 2018 yılı sonunda çalışmalara başlanmıştır. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, kriterlerin Türkiye standartlarına ve koşullarına uyarlanması amacıyla paydaşlarla diyalog ve iş birliği içinde çalışmalarına devam etmektedir. Proje ile ilgili paydaşlar ve aktörler; akademi, yerel ve uluslararası şirketler, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri ve danışmanlardan oluşmaktadır. Uyarlama sürecinde yukarıda belirtilen paydaşların kriterlerin geliştirilmesinde sağlayacağı katkılar ve iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Türkçe kriter kitapçığı, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayında olan websitesi de dahil olmak üzere önemli görevler tamamlanmıştır. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu ekibi, Sürdürülebilir Üretim ArGe ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM)’nin desteği sayesinde bir ofise sahip olup çalışmalarına buradan devam etmektedir. Kod proje takımı, aynı zamanda SÜRATAM’ın geniş endüstri ağını kullanarak sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı birçok sektör ve endüstriye aktarma fırsatını da bulmaktadır.

Fotoğraflar: Can Kınalıkaya

Proje Direktörü Dr. Hüdai Kara, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu hakkında “Bu işbirliği, finansal olmayan raporlama sisteminin gönüllü ve yaygın olmadığı Türkiye’de, sürdürülebilirlik raporlaması için bir dönüm noktasıdır. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, şeffaflık ve sürdürülebilirlik konusunda değerlendirme aracı olarak küçükten büyüğe yerel şirketlere hizmet verecek. Temel Performans Göstergeleri (KPI) ve uluslararası ölçütlere dayalı bir sürdürülebilirlik endeksini oluşturulması imkanı Kod ile sağlanabilecektir.” dedi. 

DNK iş birliğiyle ortaya çıkan Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, Kod’un içeriğinin uluslararası seviyede olması, önemli ve uygulanabilir olduğunu da göstermektedir. Dünya’da değişen sürdürülebilirlik raporlama standartlarına ve bu standartlara duyulan ilgiye bakıldığında, öncelikli konulara verilen önem, ileriye dönük hedef ve taahhütler ve şeffaflığa odaklanan Sürdürülebilirlik Kodu sürdürülebilir iş modelleri ve uygulamalarının uluslararası arenada tanıtılması için değerli ve kolay uygulanabilir bir araç olduğunu gösteriyor. 

Duyuruyla ilgili olarak, Sürdürülebilirlik Kodu Ofisi Başkanı ve Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Yvonne Zwick, “Türkiye’deki ekip, Türkiye’de her açıdan şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarını desteklemek ve sürdürülebilirlik raporlamasına teşvik etmek için önemli adımlar atıyor. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu’nun duyurulmasına tanıklık etmekten ve onları Kod ailesinde aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.