Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Sistemi Kuruldu
Bu yazı aynı zamanda Dr. Hüdai Kara’nın Sanayici Dergisi’‘nde bulunan Sürdürülebilirlik Köşesi’nde yayınlanmıştır.


Dünya kaynaklarının hızla tükendiği ve sürdürülebilirliğin her geçen gün daha da firmalarımızın gündemine oturduğu şu günlerde kayda değer bir gelişme yaşandı. Türkiye
gerçeklerini yansıtan, uluslararası geçerli ve yatırımcılara da ışık tutacak Türkiye Sürdürülebilirlik Koduraporlama sistemi hayata geçiyor. Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi(SÜRATAM) ev sahipliğinde hayata geçen proje sayesinde artık üretici firmalarımız ve diğer kurumlar finansal olmayan raporlamalarını bu sistem üzerinden yapabilecekler.

Bugüne kadar firmalar sürdürülebilirlik raporlarını Hollanda bazlı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) üzerinden ya da UN Global Compact gibi raporlama çerçeveleri üzerinden yapıyorlardı. Türkiye’de finans sektörüne olan uzun vadede yatırımlar, firmalarımızın çevre-sosyal ve yönetişim (ESG) konularında değerlendirilmesi ihtiyacını da getireceğinden uzun soluklu Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu projesi hayata geçiyor.

2010’da Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (RNE) tarafından finansal olmayan raporlama standardı olarak geliştirilen Sürdürülebilirlik Kodu’nu temel alan Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, uluslararası standart ve kriterlere uyumludur. Strateji, Süreç yönetimi, Çevre ve Toplum 4 ana kategoride 20 temel başlık altında toplanan Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu kriterleri özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar da düşünülerek GRI ve Global Kompact göstergeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Bunlara ilave olarak Avrupa finansal olmayan raporlama yönetmeliğini gerekliliklerini de yerine getirmektedir.

Projenin Avrupa’daki tanıtımı 5 Nisan 2019 tarihinde Atina’da gerçekleşen Sustainability Outlook 2019(Sürdürülebilirlik Görünümü 2019) konferansında yapıldı. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu’nun, adaptasyon ve uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmekte ve Türkiye’deki paydaşların katılımı ile önümüzdeki aylarda uygulamaya geçmiş olacak. Proje ile ilgili paydaşlar ve aktörler; akademi, yerel ve uluslararası şirketler, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri ve danışmanlardan oluşmaktadır.

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, finansal olmayan raporlama sisteminin gönüllü ve yaygın olmadığı Türkiye’de, sürdürülebilirlik raporlaması için bir dönüm noktasıdır. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, şeffaflık ve sürdürülebilirlik konusunda değerlendirme aracı olarak küçükten büyüğe yerel şirketlere hizmet verecek. Temel Performans Göstergeleri (KPI) ve uluslararası ölçütlere dayalı bir sürdürülebilirlik endeksini oluşturulması imkanı bu sayede sağlanabilecektir. Almanya Hükümeti destekli DNK işbirliğiyle ortaya çıkan Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, içeriğinin uluslararası seviyede olması, önemli ve uygulanabilir olduğunu da göstermektedir. Dünyada değişen sürdürülebilirlik raporlama standartlarına ve bu standartlara duyulan ilgiye bakıldığında, öncelikli konulara verilen önem, ileriye dönük hedef ve taahhütler ve şeffaflığa odaklanan Sürdürülebilirlik Kodu sürdürülebilir iş modelleri ve uygulamalarının uluslararası arenada tanıtılması için değerli ve kolay uygulanabilir bir araç olarak firmalarımız için bir fırsat yaratıyor.