Neden Önemli

Şirketinizin paydaşlar tarafından nasıl gözüktüğü ve algılandığı, sektörde yakalayacağı başarıyı önemli ölçüde etkiler. Kendilerine özgü uzmanlıklarıyla paydaşlar, şirketinizin sürdürülebilirlik hedeflerinin oluşturulmasına ve sürdürülebilirlik ile ilgili sorunlara çözümler geliştirilmesinde yardımcı olurlar. Örneğin, tedarikçiler sürdürülebilir ürünlerin gelişimine (bkz. Kriter 10) katkıda bulunabilirler. Paydaşlar ayrıca dışarıdan nasıl algılandığınızı anlamanıza yardımcı olurken, toplumsal ve piyasadaki gelişmelerine doğru zamanda cevap verebilmenizi sağlarlar. Paydaşlara karşı takınacağınız takdir edici tutum, çözüm odaklı ilişkiler geliştirebilmenize yardımcı olur. Diğer taraftan, paydaş yönetimine yeterince dikkat edilmezse, paydaşlar şirketinizin aktivitelerine karşı çıkıp gelişimini engelleyebillirler. Örneğin, işçiler kurallara harfi harfine uysa bile işi yavaşlatabilir, paydaşlar şirketinizi, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi eleştirebilir veya çözüm odaklı ilişkiler geliştirmek yerine çok uzun sürecek yasal süreçlere başvurabilirler.

 

Terimler Ne Anlama Geliyor?

“Paydaşlar” şirket ile bağlantılı, almış oldukları eylemlerle şirketi etkileyen veya şirket tarafından etkilenen bireyler veya gruplardır. İş ortakları, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerin yanı sıra belediyeler, partiler, dernekler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları (Bkz. Kriter 2) paydaşlara örnek olarak verilebilir. İç paydaşlar, yani şirket içindeki insan grupları (örneğin, çalışanlar, yöneticiler, sendika temsilcileri) ve dış paydaşlar, yani şirket dışındaki menfaat grupları (örneğin, yerel halk, dernekler, medya, rakipler) arasında ayrım yapılır.

“Sürdürülebilirlik süreci” ise şirketinizin sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesidir.

Ne Anlaşılmalı?

Bu kısımdaki odak noktası iletişim ve iş birliğidir. Paydaşlara, şirketinizin sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı hakkında bilgi sağlamanız çok önemlidir. Ayrıca, bu kriter ne tür bir iletişim yolu kurduğunuzu, kurumsal süreçlerinize paydaşların bakış açılarını ve yapıcı eleştirileri nasıl dahil ettiğinizi içerir. Paydaş katılımına örnek olarak şirket içi haber bültenlerini, işçilerle yapılan görüşmeleri (bkz. Kriter 14), müşterilerle yapılan düzenli toplantıları, medya temsilcileri ile düzenli bir şekilde yürütülen iş birliğini ve yıllık paydaşlar günü gibi aktiviteleri verebiliriz. Ayrıca şirketinizden kimlerin bu iletişimlerde bulunduğunu ve bulgularının şirketinizin sürdürülebilirlik yönetimine nasıl dahil edildiğini belirtiniz.

A1

Şirketinizin en önemli paydaşlarının tanımlanıp tanımlanmadığını belirtin. Eğer tanımlanmışsa, hangi yöntemlerle tanımlandığını belirtin.

A2

Bu paydaşların kimler olduğunu tanımlayın.

A3

Paydaşlarla nasıl iletişim sağladığınızı ve bu iletişimden elde edilen sonuçların şirketinizin sürdürülebilirlik yönetimini geliştirmek üzere nasıl kullanılacağını belirtin.