Neden Önemli?

Sürdürülebilirlik konusunu çeşitli iş bölümlerine ve süreçlerine etkili bir şekilde entegre etmek, tüm işletme hakkında genel bir bakış açısına sahip olunmasını, aynı zamanda yetkilinin daha geniş kapsamlı değişiklikleri hayata geçirmesi ve sürdürülebilir davranışı uygulamaya dökmesi için talimatlar vermesini sağlar. Bu sebeple, sürdürülebilirlik yönetim seviyesinde de desteklenmelidir. Yönetimde ve varsa yönetim kurulunda, sürdürülebilirlik konusundan sorumlu olan ve stratejik iş kararları alındığında sürdürülebilirliğin dikkate alınmasını sağlayan birilerinin olması gerekir. (bkz. Kriter 8).

 

Ne Anlaşılmalı?

Sürdürülebilirlik konusundaki operasyonel sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluğa adanmış bir departman gibi belirli birimlere bağlı olabilir; iş biriminin kendisi tarafından veya bu konuya atanmış kişilerce ele alınabilir. Bu kişi ve/veya birimler, sürdürülebilirlik stratejisinin daha da geliştirilmesinde yönetimi ve yönetim kurulunu destekler, düzenli olarak durum raporları sunar, proje ve faaliyetler önerir ve uygulamayı koordine eder. Burada, operasyonel ve yönetim seviyesinde şirketinizin sürdürülebilirliğinin daha da geliştirilmesinden kimin sorumlu olduğunu belirtmelisiniz. Sürdürülebilirliğin çok çeşitli konuları kapsadığını unutmayın; eğer varsa, sorumlulukların yönetim seviyesinde nasıl paylaşıldığını açıklayın. Kaynak yönetimi gibi çevresel konular (bkz. Kriter 12), siyasi etki gibi sosyal konuların (bkz. Kriter 19) sorumluluğundan ayrı bir birime atanmış olabilir.

A1
Sürdürülebilirlikle yönetim seviyelerinde nasıl dağıtıldığını açıklayın.