Neden Önemli?

Yasadışı davranış ve yolsuzluk sadece dava sürecine girilmesine neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir şirketin kurum kültürüne, itibarına ve iş ilişkilerine de zarar vermektedir. Yolsuzluğun önlenmesi için açık kurallar konulması ve bu kuralların izlenmesi gerekmektedir. Özellikle yolsuzluğun yaygın olduğu pazarlarda, kurumlar olası çatışmaları analiz etmeli ve çalışanlar arasında farkındalığı arttırmalıdır. Bir şirketin kendi çalışanlarının ve iş ortaklarının yasalara ve politikalara uygun davranmasını sağlayan iç süreçler, iş risklerini en aza indirir ve iş birliğini geliştirebilir.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Yasaya uygun davranış terimi, yolsuzluktan kaçınılması ve yasal hükümlerin gözetilmesi (veri koruma, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluk) ile ilgilidir. Buna karşılık, alınan tedbir ve önlemlere uygun davranış terimi ise, kurumun kendi belirlemiş olduğu kurallara uyup uymadığını denetlemesi ile ilgilidir. Bu kriter bu nedenle hem yasal boyutu hem de meşruluğu kapsar.

Durum tespiti terimi, kurumla ilgili tüm riskleri tanımlamak amacıyla yapılan değerlendirme esnasında gerekli özenin gösterilmesi ile ilgilidir. Bir kurumun ticari faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin yasa ve politikaya uygun olarak yürütülmesi sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler izlenmeli ve ihlaller durumunda uygun bir düzeltici faaliyet önerilmelidir.

Ne Anlaşılmalı?

This Bu kriter genel olarak yasa ve politikanın gözetilmesi (örneğin ilgili çevre mevzuatı) ve özellikle de yolsuzluğun önlenmesi ile ilgilidir. Durum tespit süreci ve uygunluk sistemi gibi resmi süreçler ve ek olarak iki kişilik kontrol prensibi gibi özel tedbirler rapor edilmelidir. Herhangi bir kural ve iç standart ihlalinin nasıl tanımlandığı ve gerçekleşmemesi adına hangi önlemlerin alındığı, kurum yönetiminde yasa ve politikaya uygun davranış alanı için kimin sorumluluk üstlendiği belirtilmelidir. Rehberlik için kullanılmış olan standartlara (örneğin, Birleşmiş Milletler Uluslararası İlkeler Sözleşmesi) atıfta bulunulabilir.

A1

Kanunsuz davranışların ve özellikle yolsuzlukların önlenmesi için uygulanan stratejiler, somut önlemler, standartlar, sistemler ve işlemler rapor edilmelidir. Kurumdaki yolsuzlukların ve diğer çelişkilerin nasıl önlendiği ve maruz kaldığına ne tür yaptırımların uygulandığına dair ayrıntılı bilgi verilmelidir.

A2

Stratejilerin, önlemlerin, standartların, sistemlerin ve süreçlerin uygulamasının ne şekilde doğrulandığı belirtilmelidir.

A3

Kurum içinde uyumluluk konusundan kimin sorumlu olduğu ve yöneticilerin bu konuya nasıl dahil edildiği belirtilmelidir

A4

Yöneticilerin ve çalışanların bu konudan nasıl haberdar oldukları belirtilmelidir.

A5

Önceki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, ne ölçüde ulaşıldığı ve ulaşılamayan hedefler ile nedenleri açıklanmalıdır.

A6

Yasa ve politikaya uygun davranış üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek ticari faaliyetler, iş ilişkileri ve ürün ve/veya hizmetlerden kaynaklanan riskler rapor edilmelidir.

Görüşlerinizi bizimle paylaşın, Türkiye Kodunu birlikte şekillendirelim

Son kriter grubuna ait yorumlarınızı yandaki linkte bulunan formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz