Neden Önemli?

Siyasi etkileşimin toplum üzerinde hem olumlu hem de olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Kurumlar sürdürülebilir kalkınma için faydalı olan politik parametreler geliştirerek (örneğin, sürdürülebilir teknolojiler sunarken elde edilen endüstri çözümleri) uzmanlıklarına katkıda bulunma fırsatı yakalayabilirler. Siyasi sürece fikirlerle katkıda bulunmak, demokrasi sınırları içerisinde olduğu sürece tamamen yasaldır. Bununla birlikte, lobicilik faaliyetleri opak, hemen farkedilemeyen ve tek taraflı şekillerde siyasal süreçlere etki ederse gerekli gelişmelerin önüne geçebilir. Dolayısıyla, sorumlu bir şekilde iş yapmak, ne tür bir siyasi katılıma sahip olunduğunu ve bu katılımın öncelikle sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi engelleyip engellemediğini şeffaf bir şekilde bildiren bir kurumu da kapsamaktadır.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Politik etki, bir kurumun politika alanıyla olan finansal ve kişisel bağlantılarını kapsamaktadır. Burada, finansal etki üyelik ücreti ödemeleri, hükümetlere yapılan katkılar ve siyasi partilere ve politikacılara yapılan bağışlarla ilgilidir. Kişisel bağlantılar, her şeyden önce, kurum içindeki kilit karar vericilerin politikaya atılmaları veya tersi durumda ortaya çıkmaktadır. Politik etki aynı zamanda ilgi gruplarına üyelik ve ilgili lobi kuruluşları, hukuk firmaları, danışmanlık ve halkla ilişkiler firmaları, vakıflar ve düşünce kuruluşları ile iş birliğini de kapsamaktadır.

Olay odaklı şirket girişimleri ve örneğin Sürdürülebilir Tekstil Ortaklığı (Partnership for Sustainable Textiles) gibi politik olarak aktif bazı spesifik çalışma gruplarına üyelik de aynı şekilde politik etki olarak sınıflandırılmaktadır.

Ne Anlaşılmalı?

Aşağıdaki konulara değinilmesi gereklidir:

  • Yasama prosedürleriyle ilgili tüm önemli girdiler
  • Kilit siyasi belgeler ve öneriler.
  • Kurum temsilcilerini barındıran tüm lobi listeleri.
  • Kurum tarafından ödenen tüm üyelik ücretleri.
  • Hükümetlere yapılan tüm katkılar.
  • Siyasi partilere veya politikacılara yapılan tüm maddi bağışlar.

Bu bilgilerin kurumun faaliyet gösterdiği her ülke için ayrı olarak sunulması gereklidir. Politik etkiye sahip olan birim kurum yerine endüstri birlikleri ise, ilgili hususları da ele alınması gereklidir. Özellikle, ticaret ve sanayi odaları, perakende birlikleri ve bölgesel sanayi birlikleri gibi üyeleri adına siyasi işlerle ilgilenen kuruluşların üyelik aidatları da rapora eklenmelidir. Bununla birilkte, yasal prosedürlerin, yürürlükte olan ve bir kuruluşu etkileyen mevzuattan ziyade, kuruluşun mevzuatı hazırlama sürecinde etkili olabilecek süreçler olduğu unutulmamalıdır.

A1

Mevcut yasal prosedürlerin hangilerinin kurum ile ilgili olduğu ve bu prosedürlerle ilgili verilen girdilerin şekli belirtilmelidir.

A2

Kurumun/sektör derneğinin politik etki yaratıp yaratmadığı ve yaratıyor olması durumunda da bunu nasıl gerçekleştirdiği ana hatlarıyla belirtilmelidir. Ayrıca, siyasi partilere yapılan bağışlarla ilgili olarak son bir yılda bağış yapılan partiler ve bu bağışların değeri belirtilmelidir.

A3

Kurumun siyasi düzeyde hangi faaliyetleri veya meseleleri desteklediğine karar vermede kullanılan kriterler belirtilmelidiir.

A4

Kurumun siyasi olarak aktif olan hangi organizasyonlara üye olduğu belirtilmelidir.

 

Görüşlerinizi bizimle paylaşın, Türkiye Kodunu birlikte şekillendirelim

Son kriter grubuna ait yorumlarınızı yandaki linkte bulunan formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz