Neden Önemli?

Demografik yapıdaki değişim nedeniyle, Türkiye işgücü piyasasında gelecekte daha az sayıda genç ve nitelikli profesyonel çalışan olacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, toplumun yaşlandığı da göz önüne alındığında, kurumlar için iç eğitimler, mesleki gelişim seçenekleri ve yaşlanan işgücü ile nasıl başa çıkılacağı konularındaki aksiyonların planlanması giderek daha önemli hale gelmektedir. Kendilerini eğiten ve sonrasında da gençleri istihdam ederek bilgisini aktaran şirketler, ihtiyaç duydukları vasıflı işçilerin yetişmesine yardımcı olabilirler. Deneyimli çalışanlar için çeşitli mesleki gelişim fırsatlarına erişim sunmak, kurum çalışanlarının kendilerini her zaman verimli hissetmelerini sağlarken aynı zamanda çekici bir işveren olarak konumlandırılmaya da yardımcı olabilir. Diğer yandan, genç ve yaşlı işçilerin farklı teknik ve sosyal becerilerinin birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceği de dikkate alınmalıdır. Karma ekipler, çalışanların becerilerinin birbirini tamamlaması ve aktif bilgi yönetimi sağlanması noktasında faydalı olabilir.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

İstihdam edilebilirlik terimi, insanların çalışma ve meslek hayatına katılma yetenekleri olarak anlaşılmaktadır. Bunun için ön şartlar, örnek olarak, işgücü piyasasında talep gören teknik ve sosyal becerilere sahip olmak ve gerekli faaliyetleri yerine getirebilmek için sağlıklı bir bünyeye sahip olmaktır. Sağlıklı bir bünye, sadece fiziksel değil zihinsel yönleri de kapsamaktadır ve çalışanı fiziksel şikayetler, performans ve refah noktasında etkileyebileceği için özel dikkat gerektirir. İş dünyasının şu anda dijitalleşme nedeniyle yaşadığı yapısal değişimin hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bu nedenle, örneğin sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için bu değişimin nasıl kullanıldığını da kriter içerisine dahil etmek yararlı olabilir.

Ne Anlaşılmalı?

Bu kriter, eğitim ve mesleki gelişim (örneğin; yasal programlar, seminerler ve mesleki eğitim için ayrılmış özel bütçeler, ücretli eğitim iznine proaktif bir yaklaşım) sorunlarına odaklanmaktadır. Özellikle demografik değişimle nasıl başa çıkılacağına (örneğin, iş alma şekli ve ekiplerin bileşimi de dahil olmak üzere) ve dijitalleşmenin zorluklarına değinilmelidir. Çalışan sağlığı ile ilgili olarak, çalışanların fiziki ve özellikle zihinsel sağlığının, herkesin istihdam edilebilirliğinin de korunarak, yasal mesleki sağlık gereksinimlerine uygunluğun üstünde ve ötesinde nasıl teşvik edildiği belirtilmelidir.

A1

Özellikle eğitim ve mesleki gelişim, sağlık yönetimi, dijitalleşme ve demografik değişimin zorlukları ile başa çıkma olmak üzere tüm çalışanların istihdam edilebilirliğini teşvik etmek için konulan hedefler ve bu hedeflere ulaşması için öngörülen zaman dilimi hakkında bilgi verilmelidir.

A2

Özellikle eğitim ve mesleki gelişim, sağlık yönetimi, dijitalleşme ve demografik değişimin zorluklarıyla başa çıkma olmak üzere tüm çalışanların istihdam edilebilirliğini teşvik etmek için belirlenmiş olan stratejiler ve somut önlemler hakkında bilgi verilmelidir.

A3

Önceki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, ne ölçüde ulaşıldığı ve ulaşılamayan hedefler ile nedenleri açıklanmalıdır.

A4

Ticari faaliyetlerden, iş ilişkilerinden ve ürünler ve/veya hizmetlerden kaynaklanan ve nitelikler üzerinde olumsuz etkisi olabilecek riskler rapor edilmelidir.

Görüşlerinizi bizimle paylaşın, Türkiye Kodunu birlikte şekillendirelim

Son kriter grubuna ait yorumlarınızı yandaki linkte bulunan formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz