Neden Önemli?

Kurumların piyasada ve toplum içinde günlük olarak karşılaştıkları birçok zorluk bazen yenilikçi çözümler gerektirebilmektedir. Bunlar, en iyi şekilde, çalışanların güçlü yönlerinin artırılması, deneyimlerinin iyi bir şekilde kullanılması, fikirlerinin değer kazanması ve inovasyon süreçlerine dahil edilmeleri halinde geliştirilebilir. Bazı durumlarda uygun çözümler bulmak için alışılmadık bir perspektif ya da yeni bir fikir birleşimi yaratmak gerekebilmektedir.

Bir kurumda çok çeşitli insanların çalışması, özellikle yenilikçi çözümler üretmek için temel oluşturabilir. Çeşitliliğin basitçe tolere edilmemesi, ancak şirketin başarısına katkıda bulunmak ve kurum kültürünü zenginleştirmek için her türlü diyalog ve yeteneğin (yasal gerekliliklerin üstünde ve ötesinde) kabul edilmesi ve desteklenmesi oldukça önemlidir. Buna ek olarak, çalışanların, yüksek ihtimalle tamamen farklı ihtiyaçları olan diğer çalışanlarla birlikte çalışmaları, diğer kişilerin ihtiyaçlarına daha duyarlı olmalarını sağlayabilir. Bu sayede kurum, sürdürülebilir kalkınmaya kendi ticari faaliyetlerinin üstünde ve ötesinde etkiye sahip olacak ölçüde katkıda bulunabilir.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Çeşitlilik terimi, çalışanların farklılıkları ve benzerlikleri ile ilgilidir. Bunlar cinsiyet, etnik köken, yaş veya sakatlık gibi fiziksel özellikler veya beceriler, yaşam tarzı, kültürel geçmiş, cinsel yönelim veya din gibi öznel özellikler olabilir.

Kurumsal bağlamda, eşit fırsatlar terimi, her bireyin tüm farklılıkları ile birlikte tam potansiyele ulaşacak şekilde nasıl beslendiği ve böylelikle şirketin başarısına nasıl katkıda bulunduğu ile ilgilidir. Özellikle personel alırken ve yönetirken, göçmen işçileri birleştiren, iş-yaşam dengesini geliştiren, eğitim ve mesleki gelişmeyi mümkün kılan, herkese adil ödeme yapma imkânı sunan ve ayrımcılığı önleyen süreçlerin tanımlanması gereklidir. Bu bağlamda, işitme engelli çalışanların güvenliğini garanti altına almak için ek görsel uyarı sinyalleri yerleştirme işlemlerinin yapılması gibi iş sağlığı ve güvenliğinin de değiştirilmesi gerekebilir.

Ne Anlaşılmalı?

Kurumun 5840 sayılı kanun ile kurulan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun çalışma ve hükümlerine uyumu nasıl sağladığı gösterilmelidir. Ayrıca, kurumun fırsat eşitliği alanında yapmış olduğu işlerin, herkese adil bir şekilde nasıl ödeme yapıldığının, ayrımcılığın nasıl önlendiğinin, azınlıkların entegrasyonuna olumlu bir katkı yapıldığının ve iş-yaşam dengesinin nasıl geliştirdiğinin gösterilmesi gereklidir.

A1

Kurum içinde eşit fırsatlar ve çeşitlilik için konulan hedefler ve bu hedeflerin başarılması için öngörülen zaman dilimleri, herkes için adil ücret, iş-yaşam dengesi ve entegrasyon konuları hakkında bilgi verilmelidir.

A2

Kurum içindeki fırsat eşitliği ve çeşitlilik ile ilgili stratejiler ve somut önlemler, herkes için adil ücret, iş-yaşam dengesi ve entegrasyon konuları hakkında bilgi verilmelidir.

A3

Önceki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, eğer ulaşıldıysa ne ölçüde ulaşıldığı ve ulaşılamayan hedefler ile bunların nedenleri açıklanmalıdır.

Görüşlerinizi bizimle paylaşın, Türkiye Kodunu birlikte şekillendirelim

Son kriter grubuna ait yorumlarınızı yandaki linkte bulunan formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz