Neden Önemli

İklim değişikliği toplumumuzun karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için uluslararası ve ulusal bazda alınan iddialı hedefler vardır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi sıcaklık seviyelerine göre 2 °C yükselmesini sınırlayan hedef, kısa süre önce 1,5 °C seviyesine çekildi. Türkiye, 2030 yılındaki sera gazı emisyonu miktarının olağan duruma göre (Business as usual) göre % 21’e kadar azaltma hedeflerini belirledi. Bu hedeflerin gerçekleşmesi firmaların emisyonları hakkında sorumluluk alması ve bu emisyonlarını ciddi oranda düşürmesine bağlıdır. Küresel ısınmanın sınırlandırılması ve buna bağlı emisyon azaltma hedefleri, ayrıca Türkiye için de büyük sorunlar teşkil eden (örn. kuraklık ve sel baskını dönemleri) küresel ısınmanın etkilerinden bizi korumaya yardımcı olur.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Sera Gazı Protokolü (GHG Protocol), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlandı. Pek çok firma şimdiden bu protokole uyuyor ve neredeyse tüm sektörel standartlar bu protokol baz alınarak geliştiriliyor. Sera Gazı Protokolü, doğrudan salınan emisyonların (örn. üretim sürecindeki makineler veya iş seyahatleri) (Kapsam 1) ve elektrik enerjisi kullanımı ve tedarikçilerden kaynaklanan emisyonların açıklanması çağrısında bulunuyor (Kapsam 2 ve 3).

Ne Anlaşılmalı?

Sera gazı emisyonları (özellikle karbon dioksit emisyonu) enerji tüketim miktarını düşürerek azaltılabilir. Emisyonlar ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının (Bkz. 12. Kriter) kullanımı ile düşürülebilir. Bu sebeple, şirketinizin enerji tüketimini düşürmeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeye yönelik hedeflerini ve elde edilen sonuçları raporlayınız.

Aynı zamanda lütfen “karşılaştırmalı değerlendirme” kavramının. Yapmış olduğunuz hesaplamaların karşılaştırılabilir olması önemlidir. Referans yılı, karbon hesaplamanızın kapsamı (şirketinize bağlı alt birimlerin dahil edilip edilmediği ya da sadece belirli bir üretim tesisi için olup olmadığı), kullanılan emisyon faktörleri veya karbon yönetimi sistemi [örn. Karbon Saydamlık Projesi, Sera Gazı Protokolü, Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik) karşılaştırma (benchmark) yapabilmenizi sağlayan seçeneklerdir.

A1

Kilit önem arz eden emisyon kaynaklarını belirleyin ve şirketinizin iklim değişkliği ile ilgili emisyonlar hakkında karşılaştığı en büyük zorlukları belirtin.

A2

İklimle ilgili emisyonlar hakkındaki hedeflerinizi, başarmayı planladığınız hedeflerin zaman dilimlerini ve yenilenebilir enerji kullanımınızı raporlayın.

A3

İklimle ilgili emisyonları düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak üzerine aldığınız somut tedbirleri ve geliştirdiğiniz stratejileri raporlayın.

A4

Önceki hedeflerin başarıya ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde başarıya ulaştığını, başarılamayan hedefleri ve nedenlerini belirtin.

A5

Hesaplamalarınız için hangi karşılaştırmalı değerlendirmeleri kullandığınızı belirtiniz (referans yılı, karbon hesaplamanızın kapsamı [şirketinize bağlı alt birimlerin dahil edilip edilmediği ya da sadece belirli bir üretim tesisi için olup olmadığı], emisyon faktörleri veya kullanılan karbon yönetim biçimi [örn. Karbon Saydamlık Projesi, Sera Gazı Protokolü, VfU’nun finansal kurumlar için çevresel performans göstergeleri]).