Neden Önemli

Kaynakları tutumlu kullanmak, firmanın çıkarları ve çevresel beklentilerin çoğunlukla örtüştüğü bir konudur. Çevreyi koruma açısından baktığımızda, yenilenemez kaynakların (örn. fosil yakıtlar) kullanımının minimum seviyeye indirilmesi ve doğal varlıkların (örn. su ve toprak) bilinçli kullanılması çok önemlidir. Aynı zamanda, firmalar kaynak kullanımını azaltarak maddi tasarruf sağlayabilirler. Sağlanan bu tasarruflar sürdürülebilirlik gibi bir alanda ek tedbirler almak için kullanılabilir.

Kapsayıcı ve proaktif bir stratejiyi başarmak için, açıkça belirlenmiş hedefler ve istikrarlı yönetim yaklaşımı yeni gelişmelerin önceden görülmesine katkıda bulunabilir, değişen süreçlerin firma içi iletişimini sağlayabilir ve farklı departmanlar arası yardımlaşmayı kolaylaştırabilir.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

“Kaynaklar” terimi üretimde ya da kurumsal süreçlerde kullanılan malzemeleri ve doğal kaynakları (yakıt ve arazi kullanımı gibi) ve ekosistem servisleri (doğanın sağladığı imkanlar) olarak da adlandırılır. Ekosistem servisleri doğadan sağlanır ve firmalar tarafından kullanılır (örneğin, soğutma sisteminin bir bileşeni olarak kullanılan yeraltı suyu veya meyve tarlalarında polenler ile dölleşmeyi sağlayan böcekler).

Kaynak verimliliği basit bir anlatımla hammadde kullanım verimliliğinin artırılması ile ilgilidir. Başka bir deyişle, firmanın girdi olarak kullandığı kaynakların ürün olarak çıktılarına (üretimine) olan oranının iyileştirilmesidir. Ayrıca bu kriter daha geniş anlamda doğada sınırlı miktarda bulunan kaynakların; yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve toksik olmayan alternatifleriyle değiştirilmesini kapsar.

Ne Anlaşılmalı?

Bu kriterin performans göstergeleri için, kullanılan çeşitli kaynakların miktarları belirtilmelidir. Performans görünümü için ise kaynak yönetimi planı sunulmalıdır.

A1

Kaynak verimliliği hedeflerinizi, başarmayı planladığınız hedeflerin zaman dilimlerini ve firmanızın aktivitelerinin çevre ile olan ilişkisini raporlayın.

A2

Bu hedeflere ulaşmak için uygulanan stratejileri ve alınan somut tedbirleri rapor edin.

A3

Önceki hedeflerin başarıya ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde başarıya ulaştığını, başarılamayan hedefleri ve nedenlerini belirtin.

A4

Kaynaklar ve ekosistem üzerinde olumsuz etkisi bulunan iş faaliyetleriniz, iş ilişkileriniz ve ürün/hizmetleriniz kaynaklı önemli riskleri raporlayınız.

Görüşlerinizi bizimle paylaşın, Türkiye Kodunu birlikte şekillendirelim

İlk kriter grubuna ait yorumlarınızı yandaki linkte bulunan formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz