Neden Önemli

Ürün imal etsin ya da hizmet sağlasın, tüm firmalar doğal kaynakları kullanır. Hangi kaynakların ne ölçüde kullanıldığı bulunduğu endüstriye göre değişir. Firmanızın hangi kaynakları kullanıyor olduğunu bilmek size yeni bir bakış açısı kazandırır ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabileceğiniz yeni fırsatları görme yolunda olanak sağlar. Örneğin, ciddi ölçekte bir arazi kullanımı olan süper marketler çatılarını yeşillendirmeye başlayarak yerel biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunurlar.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

“Kaynaklar” terimi üretimde ya da kurumsal süreçlerde kullanılan malzemeleri ve doğal kaynakları (yakıt ve arazi kullanımı gibi) ve ekosistem servisleri (doğanın sağladığı imkanlar) olarak da adlandırılır. Ekosistem servisleri doğadan sağlanır ve firmalar tarafından kullanılır (örneğin, soğutma sisteminin bir bileşeni olarak kullanılan yeraltı suyu veya meyve tarlalarında polenler ile dölleşmeyi sağlayan böcekler).

Ne Anlaşılmalı?

Bu kriter, firmanın ticari faaliyetleri ve ürünlerinin/hizmetlerinin yaşam döngüleri boyunca kullandıkları doğal kaynaklara odaklanır. Buradan elde edilen verilerin nasıl kullanıldığı 12. Kriterde yer almaktadır Bu kriterde; kullandığınız malzemeler, arazi ve enerji, kullandığınız su, toprak ve hava ve bu kullanım sonucunda sebep olduğunuz emisyon ve atıklarla yarattığınız kirliliği göz önünde bulundurmalısınız. Keza, hizmet sunan firmalar da faaliyetlerinin hangi aşamalarında özellikle kaynak kullanımına bağımlı olduklarını tespit etmelidir çünkü gelişen teknolojilerden ve havalandırma teçhizatı kaynaklı ofislerdeki enerji kullanımı ihmal edilemez. Kaynaklar konusu ayrıca biyoçeşitliliğin korunması ve şirketlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini de kapsar. Örneğin, bu etkiler ihtiyaç duyulan hammaddelerin kaynağından çıkartılmasında veya tarımından elde edilmesinde ortaya çıktığı gibi özellikle gayrimenkul ve petrol endüstrilerinde olduğu gibi arazinin kullanımı kaynaklı da olabilir.

A1

Şirketinizin iş faaliyetlerinde hangi doğal kaynakları doğrudan kullandığınızı ya da bu faaliyetlerden hangi doğal kaynakların etkilendiğini nitel olarak açıklayın.

A2

Uygun ölçü birimlerini kullanmak şartıyla, firmanızın iş faaliyetlerinde kullanılan ve firma için büyük önem arz eden doğal kaynakların miktarını belirtin. Burada en önemli kaynakların sıralamasını yapabilirsiniz.