Neden Önemli

Şirketlerin kendilerini piyasada öne çıkmak için yenilikçi olmaları gerekir. Bu durum, rekabetle karşı karşıya kaldıklarında daha da ön plana çıkar. Böyle bir durumda, sürdürülebilirlik açıları giderek daha önemli hale gelebilir. Özellikle; iklim değişikliği, giderek azalan ve dolayısıyla daha pahalı olan doğal kaynaklar, yaşlanan bir toplum ve küresel nüfus artışı, uzun vadede sürdürülebilir çevresel ve sosyal çözümlerle birlikte ekonomik politikalara ihtiyaç duyulmasına sebebiyet verir. Bu ihtiyaçların doğurabileceği ürün ve/veya hizmet, yenilikçi bir ürün (örneğin düşük emisyonlu bir araç) veya yeni bir ürün ve hizmet kombinasyonu (örneğin araç paylaşım modelleri) olabilir.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Ürün ve hizmet yenilikleri, bir yandan şirketinizin olumsuz etkilerini azaltmaya (üretim için daha çevre dostu bir malzemenin kullanılması), bir yandan da kullanıcıların olumsuz etkilerini azaltmalarına yardımcı olmaya (kullanıldığında daha az elektrik veya su tüketen bir ürünün kullanıcıya sunulması) yönelik olabilir. Aynı durum hizmetler için de geçerlidir. Bir yandan, sürdürülebilir kalkınmaya uygun şekilde bir hizmet yaratılabilir. Örneğin; bir işin iç organizasyonunu değiştirmek, çalışanlara daha fazla esneklik sağlayabilir ve böylece iş-yaşam dengesini iyileştirebilir. Diğer yandan; bir hizmet, müşterileri daha sürdürülebilir olma konusunda destekleyebilir. Örneğin; sürdürülebilirlik odaklı bir danışmanlık hizmeti sunmak gibi.

Değer zinciri yalnızca tedarikçileri ve diğer iş ortaklarını (sözleşme ortaklarıyla birlikte) değil, aynı zamanda ürün ve hizmetinizin kullanıcılarını ve muhtemelen geri dönüşümündeki paydaşları da içerir (bkz. Kriter 4).

Ürün yaşam döngüsü terimi, ürünün piyasaya çıkmadan öncesi, piyasadayken ve piyasadan çıkarıldığında dahil olmak üzere tüm ürün sürecini kapsar. Bu nedenle tasarım, hammadde, üretim, nakliye, kullanım ve ıslah alanlarındaki etkileri içerir. Sürdürülebilirliğin çıkarlarına göre, kullanımdan sonra, bertaraf etmek yerine geri dönüşüm tercih edilmelidir. Şirketler yenilikçi süreçlerle her aşamada sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilirler.

Ne Anlaşılmalı?

Bu kriter şirketinizin yenilikçi süreç ve önlemleri ile ilgilidir. Bunlar, basit şirket öneri şemalarından araştırma projelerine katılmaya kadar uzanır. Risklerin alınabileceği ve yapıcı bir kültürün egemen olduğu bir atmosfer sağlamak, inovasyonu daha da arttırılabilir. Sürdürülebilirlik konularının mevcut inovasyon süreçlerine dahil edilmesi konusunu da açıklayın. Örneğin; araştırma ve geliştirme departmanındaki projeler için sürdürülebilirlik kriterlerini açıkça belirtin.

 

A1

Kilit ürün ve hizmetlerin hem üretimi sırasında hem de kullanıldığında ve atıldıklarında sürdürülebilirliğin sosyal ve çevresel yönleri üzerindeki etkilerini belirtin. Ayrıca bu etkilerin nasıl tespit edildiğini de açıklayın.

A2

Şirketinizin sürdürülebilirlik performansının inovasyon süreçleriyle nasıl desteklendiğini açıklayın.

A3

İnovasyonun tüm değer zinciri boyunca ve ürün yaşam döngüsü içindeki süreçlerinin sürdürülebilir kalkınmanın çıkarlarına etkilerini açıklayın. İş ortaklarınızı ve diğer paydaşlarınızı inovasyon süreçlerinize değer zinciri boyunca nasıl dahil ettiğinizi açıklayın.