Avrupa Komisyonu’ndan Yeni Kurumsal Sürdürülebilir Raporlama Direktifi

Avrupa Komisyonu, 2014 yılından itibaren yürürlükte olan Finansal Olmayan Raporlama Yönergesinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 21 Nisan 2021 tarihinde kabul edilen tasarı teklifi, Avrupa Birliği fonlarının daha sürdürülebilir işletmelere, teknolojilere ve aktivitelere aktarılması için geniş ve iddialı bir önlemler paketi hazırladı. Avrupa Birliği, yatırımcıların bu kriterleri kullanarak yatırımlarına tekrar yön vererek, 2050 yılı için hedeflenen Karbon-Nötr hedefine ulaşma konusunda vasıta olacaklar.

Kurumsal Sürdürülebilir Raporlama Direktifi olarak adlandırılan bu tasarı, Finansal Olmayan Raporlama yönergesinde yer alan 500 çalışan baremini genişleterek, finansal piyasalarda işlem yapan, mikro ölçekli şirketler dışındaki tüm şirketleri kapsıyor. Bu durumda raporlama yapması zorunlu olan şirket sayısı 11 700’den 50 bin şirket yükselmiş olacak.

Önemli bir değişiklik ise, raporlarda yer alan sürdürülebilirlik ile alakalı bilgilerin denetimden geçirilmesi ve güvenme altına alınması gerekliliğidir. Avrupa Birliği Komisyonu, güvence teminatı gereksinimlerini ve bağımsız sürdürülebilirlik denetimi yapan kurum ve kuruluşların oluşturulması için en kısa zamanda üye devletler ile bir fikir paylaşımında bulunacak.

Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG), şirketlerin sürdürülebilir raporlama için kullanmak zorunda olduğu bir standart üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu standartlar Avrupa Yeşil Mütabakatı, AB Sınıflandırması (EU Taxonomy) ve Sürdürülebilir Finans Tebliğ Regülasyonlarıyla paralel olacaktır. Alman Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı Danışma Grubu (UGA) ve Sürdürülebilir İşletmeler Ağı (B.A.U.M. e.V.) başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, Sürdürülebilirlik Kodunun bu standartların yerini alması için EFRAG’a açık mektup yazdırlar. EFRAG’ın 2022 yılının ortasında standartları açıklaması bekleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Sermaye Piyasaları Birliği Aksiyon Planı çerçevesinde şirket sürdürülebilirlik bilgilerinin aktarıldığı, böylece şirket ve yatırımcıların buluştuğu bir hizmet erişim noktası oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının bilgisayarda kolayca okunabilecek dijital formatta hazırlanması öngörülüyor. Dijitalleşme ile şirketlerin sürdürülebilirlik çabaları yatırımcılar ve paydaşlar tarafından kolayca karşılaştırılabilir ve kullanılabilir olması hedefleniyor. Tüm bu değişikliklerin 2024 yılına kadar tamamlanması ve şirketlerin 2023 yılı raporlamasını yeni Kurumsal Sürdürülebilir Raporlama Direktifi çerçevesinde yayımlaması hedefleniyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.