Neden Önemli

Sürdürülebilirlik unsurlarını teşvik tedbirlerine dahil etmek, yöneticiler ve çalışanlar arasında sürdürülebilirlik konusundaki motivasyonun artmasına yardımcı olabilir. Teşvikler, özellikle sürdürülebilirlik hedeflerini sistematik olarak takip etmek ve göz ardı edilmesinin önüne geçmek için kullanılabilir.

Bazı şirketler, “sürdürülebilir ve uzun vadeli başarı” tanımı altında, işveren olarak ilginin arttırılması gibi nitel kriterler belirlemiştir. Nicel hedefler de, kaynak verimliliğini arttırmak veya çevresel etkileri olumsuz etkilerini x zamanında y faktörü ile azaltmak gibi, artan bir şekilde teşvik edici yapılar arayışındadır. Bu yöntem, sürdürülebilirliği şirket stratejisinin uygulamalı bir parçası haline getirmenin umut verici bir yoludur.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Teşvikler doğası itibari ile finansal bazlı olabilir, örneğin spesifik hedeflere ulaşılmasında katkısı olan yöneticilere ve çalışanlara verilen bonuslar gibi. Sürdürülebilirliğin şirkette ele alınış biçiminin güçlendirilmesi sürdürülebilirlik konularını halihazırda parasal olmayan teşviklere (örn. şirket içinde takdir edilme) dahil ederek ve yeni teşvikler yaratarak (gönüllü çalışma için verilen izin, fikir yönetimi, mesleki gelişim fırsatları gibi) sağlanabilir.

Ne Anlaşılmalı?

Teşvik tedbirlerinin şirketin sürdürülebilirlik hedefleriyle doğrudan alakalı olması gerektiğini lütfen unutmayın. Çevresel ve/veya sosyal sürdürülebilirlik konularını baz alan belirli bir hedefi tuturmaya dayanan sözleşmeleri buradaki odak noktasıdır (örneğin sürdürülebilirlik ile ilgili yatırımların artması veya fırsat eşitliği açısından mesleki gelişim fırsatlarının artması). Çalışanların yenilik yönetimine katılımına dair teşvik tedbirlerini veya öneri planını (sürdürülebilirlik hedefleriyle açıkça bağlantılı olduğu müddetçe) tasarlayabilirsiniz.

A1

Çalışanlar ve yöneticiler için sürdürülebilirlik hedefleri ile ilintili ücretlendirme (maaş, bonus vs) ya da parasal olmayan teşvik mekanizmalarının olup olmadığını belirtiniz. Eğer yoksa, bu tip bir sistemin planlanıp planlanmadığını belirtin.

A2

Çalışanlar ve yöneticilerle birlikte belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerinin başarısının nasıl ve hangi yapı/birim ile takip edileceğini açıklayın.

A3

Şirket içi izleme organı (denetleme kurulu/danışma kurulu) tarafından yürütülen üst yönetimin (kurul/ yönetim müdürleri) değerlendirilmesinde sürdürülebilirlik hedeflerinin dikkate alınıp alınmadığını belirtin. Eğer dikkate alınıyorsa, bunların hangi hedefler olduğunu belirtin.