Neden Önemli?

Çalışanlara saygılı davranmak ve yaptıkları işi takdir etmek, belirlenmiş olan yasalara uyumlu davranmaktan daha fazlasını gerektirmektedir. Çalışanların kendilerinin kurumla ilgili kararlarda söz sahibi olduklarını düşünmeleri ve işlerini tam olarak icra ettiklerini hissetmeleri, motivasyonlarını ve işte çalışma sürelerini artırmakta, aynı zamanda inovasyon süreçlerini desteklemektedir. Ayrıca, çalışanların memnuniyetinin yüksek olması, çalışanların gerçekleştirdikleri iş hacmine de yansımaktadır. Kurum içi iş birliği ve ortak gelişme kültürü, özellikle yoğun değişim süreçleri (örneğin; sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uyum sağlamada) için oldukça önemlidir.

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Birçoğu yasal ve toplu iş sözleşmeleri ile açıkça belirtilen çalışanların hakları Türkiye’de oldukça önemlidir. Güncel olarak kullanılan 4857 sayılı yasa İş Kanunu’nda belirtilmiştir. Başlıca konular arasında adil ücret, haksız işten çıkarmalara karşı koruma, ceza ve işten çıkarmaların şeffaf olduğu uygulamaları ile çalışma süresi, tatiller ve ebeveyn izni ile ilgili anlaşmalar yer almaktadır. Küresel ölçekte, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization-ILO) temel işgücü standartları da özellikle önemlidir.

Çalışan katılımı, yönetim kurulu ile sınırlı değildir ve istenirse yasal standartların ötesine geçebilir. Bu tanım, doğası gereği finansal olabilir veya öncelikle Kurum içi iş akışını şekillendirmede rol alma ve önemli kararlar üzerinde etkili olma imkanı olan çalışanlar şeklini de alabilir.

Ne Anlaşılmalı?

Çalışan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası tanınmış standartların kurum tarafından izleniyor olduğu belirtilmelidir. Global kurumlar için, ILO’nun temel işçilik standartlarının ne ölçüde gözlemlendiği ve eğer varsa, yurtdışındaki çalışanlar için Türkiye standartlarının uygulanıp uygulanmadığı konusunda ayrıntılı bilgi verilmelidir. Aynı zamanda, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına ve ek önlemlere de değinilmelidir.

Tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcılarının da kurum açısından çalışan haklarıyla ilgili standartlara uyumundan bahsedilmelidir. Bu bağlamda, ticari faaliyetlerde ve tedarikçiler/hizmet sağlayıcıları için doğabileceği düşünülen çalışan hakları ile ilgili riskleri de kapsamaya özen gösterilmelidir.

Diğer yandan, çalışanlara genel değişim süreçlerinde (özellikle de sürdürülebilirlik yönetiminde yer almak için) verilen fırsatlar da rapor edilmelidir. Kurumun sürdürülebilirlik stratejisi dahilinde halihazırda belirli hedeflerin daha da geliştirilmesi için çalışma grupları kurulmuş ya da belirli bir öneri planı uygulanmış olabilir. Bu hususta, çalışma koşullarının ne kadar iyi olduğu, sendika haklarına uyum ve çalışanların bilgi edinme haklarına uyulmasının garanti edildiği de belirtilmelidir.

A1

Çalışan haklarının (ulusal ve uluslararası standartlar, çalışma koşulları, sendika hakları, çalışanların bilgi alma hakkı, iş sağlığı ve güvenliği vb.) gözetilmesi için belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için öngörülen zaman dilimleri hakkında rapor verilmelidir.

A2

Çalışan haklarını gözlemlemek ve çalışanları yasal gerekliliklerin üstünde ve ötesinde sisteme dahil etmek için belirlenmiş olan stratejiler ve somut önlemler hakkında rapor verilmelidir.

A3

Çalışanların kurumun sürdürülebilirlik yönetimine katılımının nasıl sağlandığı belirtilmelidir.

A4

Şirketin uluslararası alanda aktif olup olmadığını belirtilmelidir. Eğer aktifse:

  •  Eğer ilgilli ise Türk standartlarının yurtdışında uygulanıp uygulanmadığı veya nasıl uygulandığı
  •  Hangi uluslararası düzenlemelere uyulduğu

konularında detaylı bilgi verilmelidir.

A5

Ticari faaliyetlerden, iş ilişkilerinden ve ürün ve/veya hizmetlerden kaynaklanan ve çalışan haklarını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler rapor edilmelidir.

Görüşlerinizi bizimle paylaşın, Türkiye Kodunu birlikte şekillendirelim

Son kriter grubuna ait yorumlarınızı yandaki linkte bulunan formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz